Ustawienia plików cookie
Ta strona używa plików cookie
Aby nasza strona internetowa była dla Państwa optymalna i mogła być stale ulepszana, używamy plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod linkiem „Pokaż szczegóły plików cookie” oraz w naszej Polityce prywatności. Wyrażasz zgodę na nasze pliki cookie, gdy ukrywasz to powiadomienie, przez kliknięcie przycisku akceptacji. Tutaj znajdziesz naszą Politykę prywatnościa
Pokaż szczegóły plików cookieUkryj szczegóły plików cookie
Akceptuj tylko wybrane
Akceptuj wszystko
Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej.

Nazwisko cookieconsent-media
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie zewnętrznych multimediów na bieżącej stronie. 
Ważność 1 rok
Typ HTTP Cookie

Nazwisko cookieconsent-necessary
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Przechowuje status zgody użytkownika na stosowanie plików cookie na aktualnej stronie internetowej.
Ważność 1 rok
Typ HTTP Cookie

Nazwisko cookieconsent-statistics
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Przechowuje status zgody użytkownika na stosowanie plików cookie do statystyk na aktualnej stronie internetowej.
Ważność 1 rok
Typ HTTP Cookie

Nazwisko PHPSESSID
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Cookie PHP (język programowania), identyfikator danych PHP. Zawiera tylko referencję do aktualnej sesji. W przeglądarce użytkownika nie są zapisywane żadne informacje, a ten plik cookie może być wykorzystywany wyłącznie przez aktualną stronę internetową.
Ważność Zakończenie sesji (zamknięcie przeglądarki)
Typ HTTP Cookie
Treści pochodzące od zewnętrznych dostawców, takich jak Vimeo czy GoogleMaps są domyślnie zablokowane. Jeśli pliki cookie z mediów zewnętrznych zostaną zaakceptowane, dostęp do tych treści nie wymaga już manualnej zgody.

Ta witryna nie wykorzystuje obecnie żadnych specjalnych plików cookie tego typu.
Te pliki cookies zbierają anonimowe statystyki. Informacje te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób możemy dalej optymalizować naszą stronę internetową.

Nazwisko _ga
Dostawca google.com
Przeznaczenie
Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane przez Google Analytics do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 
Ważność 2 lata
Typ HTTP Cookie

Nazwisko _gat
Dostawca google.com
Przeznaczenie
Używane przez Google Analytics do ograniczenia liczby zapytań.
Ważność 1 dzień
Typ HTTP Cookie

Nazwisko _gid
Dostawca google.com
Przeznaczenie
Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane przez Google Analytics do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.
Ważność 1 dzień
Typ HTTP Cookie

ARNDT + PARTNER · Ochrona danych

1. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje o przetwarzaniu danych osobowych na następującej stronie kancelarii:

Osoba odpowiedzialna:
Arndt + Partner Biegły rewident – Doradca podatkowy – Prawnik
Otto-Müller-Str. 2
02826 Görlitz
info@arndt-partner.eu
Telefon: +49 3581-4832-0

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w firmie można skontaktować się pod powyższym adresem firmy oraz pod adresem datenschutz@arndt-partner.eu lub telefonicznie pod numerem +49 3581-4832-28 erreichbar.

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1  Wywołanie strony internetowej

Podczas wywoływania tej strony internetowej arndt-partner.eu, dane są automatycznie przesyłane do serwera tej strony przez przeglądarkę internetową używaną przez odwiedzającego i zapisywane w pliku dziennika na określony czas. Do momentu automatycznego usunięcia następujące dane są przechowywane bez dodatkowego wprowadzania przez odwiedzającego:

 • adres IP urządzenia końcowego odwiedzającego,
 • data i godzina dostępu odwiedzającego,
 • nazwa i adres URL strony, którą wywołał odwiedzający,
 • strona internetowa, z której odwiedzający trafił na stronę kancelarii (tzw. referrer URL),
 • przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, jak również nazwa dostawcy usług dostępu, z którego korzysta odwiedzający.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO.  Kancelaria ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w następującym celu,

 • aby szybko nawiązać połączenie ze stroną internetową kancelarii,
 • aby umożliwić przyjazne dla użytkownika korzystanie z serwisu,
 • identyfikować oraz zapewniać bezpieczeństwo i stabilność systemów oraz
 • w celu ułatwienia i usprawnienia administrowania stroną internetową.

Przetwarzanie danych zdecydowanie nie jest przeprowadzane w celu uzyskania wiedzy o osobie odwiedzającej stronę internetową.

2.2 Formularz kontaktowy

Odwiedzający mogą przesyłać wiadomość do firmy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. Aby otrzymać odpowiedź, wymagany jest co najmniej ważny adres e-mail. Wszystkie inne informacje mogą być dostarczone przez osobę składającą wniosek dobrowolnie.  Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu opracowania i odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ma to miejsce na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a) RODO. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte, gdy tylko zapytanie zostanie zakończone i nie będzie już powodów do dalszego ich przechowywania (np. późniejsze zlecenie naszej kancelarii).

2.3 Biuletyn informacyjny
Zapisując się do biuletynu informacyjnego, odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Aby zarejestrować się w celu otrzymywania biuletynu, należy podać jedynie adres e-mail odwiedzającego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych odwiedzającego w celu wysyłania biuletynów jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a) RODO.

Odwiedzający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania kolejnych biuletynów. Można to zrobić za pomocą specjalnego linku na końcu biuletynu lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem e-maila na adres info@arndt-partner.eu.

 

3. Przekazywanie danych

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim, jeśli

 • osoba, której dane dotyczą, wyraźnie wyraziła na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO,
 • ujawnienie danych jest konieczne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO i nie ma podstaw do przypuszczenia, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu jej danych,
 • dla przekazywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO istnieje obowiązek prawny i/lub
 • jest to konieczne do wypełnienia stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

W pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim

4. Pliki cookie

Na stronie internetowej stosowane są tak zwane pliki cookie. Są to pakiety danych, które są wymieniane pomiędzy serwerem strony internetowej kancelarii oraz przeglądarki odwiedzającego.  Są one zapisywane przez odpowiednie urządzenia (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.) używane podczas odwiedzania strony internetowej. W związku z tym pliki cookie nie powodują żadnych szkód w używanych urządzeniach. W szczególności nie zawierają one wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. W plikach cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym urządzeniem końcowym, z którego korzysta użytkownik. Oznacza to, że kancelaria w żaden sposób nie może uzyskać bezpośrednich informacji na temat tożsamości osoby odwiedzającej stronę internetową. Pliki cookie są w większości przypadków akceptowane zgodnie z podstawowymi ustawieniami przeglądarek internetowych. Ustawienia przeglądarki można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie nie były akceptowane na używanych urządzeniach lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie każdorazowo wyświetlana była specjalna informacja. Zwracamy jednak uwagę, że dezaktywacja plików cookie może spowodować, iż nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Stosowanie plików cookie służy zwiększeniu komfortu korzystania z oferty internetowej kancelarii.  Na przykład, pliki cookie sesji mogą być używane do stwierdzenia, czy odwiedzający już odwiedził poszczególne strony witryny. Po opuszczeniu strony internetowej, te pliki cookie sesji są automatycznie usuwane.

Tymczasowe pliki cookie są wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika.  Są one przechowywane w urządzeniu odwiedzającego przez czas określony. Przy ponownej wizycie na stronie internetowej automatycznie rozpoznawane jest, że odwiedzający już wcześniej odwiedził daną stronę oraz jakie wpisy i ustawienia zostały wówczas wprowadzone, tak aby nie trzeba było ich powtarzać. Pliki cookie są również wykorzystywane do monitorowania odwiedzin strony w celach statystycznych oraz do ulepszania strony. Dzięki plikom cookie możliwe jest automatyczne rozpoznanie przy kolejnej wizycie, że dana strona internetowa została już wywołana przez odwiedzającego. W takim przypadku pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są uzasadnione do wyżej wymienionych celów w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy zgodnie z art. 6 zd. 1 1 lit. f) RODO.

5. Usługi analityczne dla stron internetowych, śledzenie

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną do korzystania z narzędzi analitycznych jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO. Analiza strony internetowej leży w uzasadnionym interesie naszej kancelarii i służy statystycznemu gromadzeniu danych dotyczących korzystania ze strony internetowej w celu ciągłego ulepszania strony internetowej kancelarii oraz oferty naszych usług.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies”.  Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej uaktywniliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP jest zapisywany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Przeglądarka Plugin

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Można również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzeniu danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Google Analytics Opt Out. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej, przysługują Państwu jako „podmiotowi danych” w rozumieniu RODO następujące prawa:

6.1 Informacje

Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prawo do informacji nie przysługuje, jeżeli udzielenie żądanej informacji naruszyłoby obowiązek zachowania poufności zgodnie z § 57 ust. 1 StBerG lub jeżeli informacja musi zostać zachowana w tajemnicy z innych powodów, w szczególności z powodu nadrzędnego uzasadnionego interesu strony trzeciej.  Na zasadzie odstępstwa od tego, może istnieć obowiązek udzielenia informacji, jeżeli Państwa interesy przeważają nad interesem zachowania tajemnicy, w szczególności biorąc pod uwagę zagrożenie szkodą. Prawo do informacji jest również wykluczone, jeżeli dane są przechowywane tylko dlatego, że nie mogą zostać usunięte z powodu ustawowych lub statutowych okresów przechowywania lub służą wyłącznie celom bezpieczeństwa danych lub kontroli ochrony danych, o ile udzielenie informacji wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku, a przetwarzanie do innych celów jest wykluczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jeżeli w Państwa przypadku prawo do informacji nie jest wykluczone, a Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, mogą Państwo zażądać od nas informacji w następujących kwestiach:

 • cele przetwarzania danych,
 • kategorie danych osobowych przetwarzanych na temat użytkownika,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniane są Państwa dane osobowe, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich,
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określające okres przechowywania,
 • Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych,
 • jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane od Państwa jako podmiotu danych, dostępne informacje na temat pochodzenia danych,
 • w stosownych przypadkach, istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz istotne informacje na temat zastosowanej logiki, jak również zakresu i zamierzonych skutków zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 • w stosownych przypadkach przekazywania danych odbiorcom w krajach trzecich, o ile Komisja UE nie wydała decyzji w sprawie adekwatności poziomu ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO, informacji o tym, jakie odpowiednie zabezpieczenia zapewnia się w celu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.
 
6.2 Poprawki i uzupełnienia

Jeśli użytkownik odkryje, że posiadamy niedokładne dane osobowe na jego temat, może zażądać, abyśmy niezwłocznie je skorygowali.  Przy ponownej wizycie na stronie internetowej automatycznie rozpoznawane jest, że odwiedzający już wcześniej odwiedził daną stronę oraz jakie wpisy i ustawienia zostały wówczas wprowadzone, tak aby nie trzeba było ich powtarzać.

6.3 Usunięcie

Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, prawa do informacji lub do wywiązania się z obowiązku prawnego albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zastosowanie ma jedna z poniższych podstaw:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane.
 • Uzasadnieniem dla przetwarzania danych była wyłącznie Państwa zgoda, którą jednak Państwo odwołali.
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które zostały przez nas upublicznione.
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które nie zostały przez nas upublicznione i nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne, aby spełnić obowiązek prawny, któremu podlegamy.

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli w przypadku zgodnego z prawem niezautomatyzowanego przetwarzania danych usunięcie danych nie jest możliwe lub jest możliwe jedynie przy niewspółmiernie dużym wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania danych, a Państwa interes w usunięciu danych jest znikomy. W tym przypadku zamiast usunięcia danych dochodzi do ograniczenia ich przetwarzania.

6.4 Ograniczenie przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

 • Kwestionują Państwo dokładność danych osobowych. W takim przypadku ograniczenie może być wymagane na okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Państwa dane osobowe nie są już przez nas wymagane do celów przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO. O ograniczenie przetwarzania danych można wnioskować tak długo, jak długo nie jest jeszcze pewne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Państwa powodami.

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej albo prawnej, lub z uwagi na istotny interes publiczny. Zanim zniesiemy ograniczenie, mamy obowiązek o tym powiadomić.

6.5 Możliwość przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, o ile przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na umowie, której są Państwo stroną, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. Prawo do przenoszenia danych w tym przypadku obejmuje następujące prawa, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób: mogą Państwo zażądać od nas dostarczenia danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo prawo do przekazania tych danych innej odpowiedzialnej osobie bez żadnych utrudnień z naszej strony. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi.

6.6 WiderspruchMają Państwo prawo do przenoszenia danych, o ile przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na umowie, której są Państwo stroną, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. Prawo do przenoszenia danych w tym przypadku obejmuje następujące prawa, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób: mogą Państwo zażądać od nas dostarczenia danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo prawo do przekazania tych danych innej odpowiedzialnej osobie bez żadnych utrudnień z naszej strony. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi.

6.6 Sprzeciw
Jeżeli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Dotyczy to również sprzeciwu opartego na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e) lub f) RODO. Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również wszelkiego profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim. Po skorzystaniu z tego prawa sprzeciwu nie będziemy już wykorzystywać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo możliwość poinformowania nas o swoim sprzeciwie w sposób nieformalny telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz faksem lub na nasz adres pocztowy podany na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

6.7 Cofnięcie zgody

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody może być przekazane w sposób nieformalny telefonicznie, e-mailem, w razie potrzeby faksem lub na nasz adres pocztowy. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu otrzymania odwołania. Po otrzymaniu odwołania przetwarzanie danych, które opierało się wyłącznie na Państwa zgodzie, zostanie wstrzymane.

6.8 Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych właściwego dla miejsca zamieszkania lub pracy, lub miejsca domniemanego naruszenia.

7. Status i aktualizacja niniejszych warunków ochrony danych

Niniejsze warunki ochrony danych są obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji warunków ochrony danych w odpowiednim czasie w celu poprawy ochrony danych i/lub dostosowania ich do zmian w praktyce urzędowej albo orzecznictwie.

 

Copyright 2013 by Arndt + Partner
ARNDT + PARTNER
Biegły rewident - Doradca podatkowy - Prawnik
Biuro Görlitz
Otto-Müller-Straße 2
02826 Görlitz

Phone
+49 3581 48320
Fax
+49 3581 483220
Mail
Biuro Dresden
Fetscherstraße 36
01307 Dresden

Phone
+49 351 318280
Fax
+49 351 3182828
Mail
Biuro Pirna
Dr. Wilhelm-Külz-Str. 6
01796 Pirna

Phone
+49 3501 53150
Fax
+49 3501 531599
Mail
polscy klienci
Phone+48 575 086 090© 2023 ARNDT + PARTNER