Nastavení Cookie
Webová stránka používá cookies
Abychom pro vás optimalizovali naši webovou stránku a mohli ji neustále vylepšovat, používáme soubory cookie. Další informace o cookies najdete pod odkazem „Zobrazit podrobnosti cookies“ a v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Kliknutím button akceptovat, skryjete tento odkaz a tím dáte souhlas k našim cookies. Zde naleznete naše zásady ochrany osobních údajů
Cookie-detaily ukázatCookie-detaily skrýt
Akceptovat pouze výběr
Akceptovat vše
Nezbytné cookies umožňují základní funkce webové stránky.

Jméno cookieconsent-media
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží stav souhlasu uživatele pro soubory cookie externích médií na aktuální webové stránce. 
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-necessary
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží stav souhlasu uživatele pro soubory cookie na aktuální webové stránce. 
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-statistics
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží stav souhlasu uživatele pro soubory statistických cookie na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno PHPSESSID
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
PHP cookie (programovací jazyk), identifikátor dat PHP. Obsahuje pouze odkaz na aktuální sezení. V prohlížeči uživatele nejsou uloženy žádné informace a tento soubor cookie může používat pouze aktuální web.
Doba platnosti Konec sezení (uzavřít browser)
Typ HTTP Cookie
Obsah externích poskytovatelů, jako je Vimeo nebo GoogleMaps, je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou přijímány soubory cookie z externích médií, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Tento web aktuálně nepoužívá žádné speciální cookies tohoto typu.
Tyto soubory cookie shromažďují anonymní statistiky. Tyto informace nám pomáhají pochopit, jak můžeme ještě více optimalizovat naše webové stránky.

Jméno _ga
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje jednoznačnou ID používanou společností Google Analytics, pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Jméno _gat
Poskytovatel google.com
Účel
Používá Google Analytics k omezení míry požadavků.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Jméno _gid
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje jednoznačnou ID používanou společností Google Analytics, pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

ARNDT + PARTNER · Ochrana dat

1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Toto prohlášení o ochraně údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů webové stránky kanceláře:

Odpovědná osoba:
Arndt + Partner Auditor - Daňový poradce - Advokát
Otto-Müller-Str. 2
02826 Görlitz
info@arndt-partner.eu
Telefon: +49 3581-4832-0

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu údajů advokátní kanceláře je k dispozici na výše uvedené adrese a na adrese datenschutz@arndt-partner.eu resp. telefax pod +49 3581-4832-28.

2.  Rozsah a účel zpracování osobních údajů

2.1 Vyvolání webové stránky

Když navštívíte tuto webovou stránku arndt-partner.eu, internetový prohlížeč, který návštěvníci použili, automaticky odešle data na server tohoto webu a v omezené míře uloženy v souboru protokolu (Logfile).
Do automatického mazání budou následující data uložena bez dalšího zadávání návštěvníkem:

 • IP-adresa koncového přístroje návštěvníka,
 • Datum a čas přístupu návštěvníka,
 • Název a URL stránky vyvolané návštěvníkem,
 • Web, ze kterého návštěvník přišel na web firmy (tzv. Referrer URL),
 • Prohlížeč a operační systém zařízení návštěvníka a také jméno poskytovatele přístupu, který návštěvník používá.

Zpracování těchto osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. f) GDPR oprávněné.
Advokátní kancelář má oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem

 • rychlého navázání spojení s webovou stránkou advokátní kanceláře,
 • umožnění uživatelsky přívětivé aplikace webu,
 • rozpoznání a zaručení bezpečnosti a stability systémů a
 • usnadnění a zlepšení správy webových stránek.

Zpracování se výslovně neprovádí za účelem získání osobních znalostí o
návštěvnících na webové stránce.

2.2 Kontaktní formulář

Návštěvníci mohou posílat zprávy pomocí online kontaktního formuláře na webu advokátní kancelář.
Aby bylo možné obdržet odpověď, je nutné zadání alespoň jedné platné e-mailové adresy.
Žádající osoba může dobrovolně poskytnout všechny další informace.
Odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře návštěvník souhlasí zpracování předávaných osobních údajů. Zpracování údajů probíhá výhradně za účelem zpracování a zodpovězení dotazů přes kontaktní formulář.
Děje se tak na základě dobrovolně uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 Odstavec 1 věta 1 písmeno a) GDPR. Osobní údaje shromážděné pro použití kontaktního formuláře jsou automaticky vymazány, jakmile je žádost dokončena a neexistují žádné důvody pro další skladování (např. následné uvedení do provozu naše advokátní kancelář).

2.3 Newsletter
 
Registrací k odběru newsletteru návštěvník výslovně prohlašuje, že souhlsí se zpracováním předaných osobních údajů.
Pro registraci k odebíraní newsletteru, stačí zadat e-mailovou adresu návštěvníka.
Právní základ pro zpracování osobních údajů návštěvníka pro účely zasílání newsletteru je jeho souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR.
Návštěvník odběr newsletteru může kdykoli odhlásit.
Odhlášení newsletteru může být provedeno pomocí odkazu na konci newsletteru nebo e-mailem na adresu info@arndt-partner.eu

3. Přenos údajů

Osobní údaje budou předány třetím stranám, pokud    - s tím dotyčná osoba podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. a) GDPR výslovně souhlasila,

 • je předání podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků a není důvod předpokládat, že subjekt údajů má převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů,
 • pro přenos údajů existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. c) GDPR a / nebo
 • to je podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění smluvního vztahu se subjektem údajů.

V ostatních případech nebudou osobní údaje předány třetím stranám.

4. Cookies

Na webových stránkách se používají takzvané cookies.
Jedná se o datové balíčky, které se vyměňují mezi serverem webových stránek advokátní kanceláře a prohlížečem návštěvníka. Tyto jsou ukládány používanými zařízeními (PC, notebook, Tablet, Smartphone atd.).
V tomto ohledu nemohou cookies nijak poškodit používaných zařízení. Neobsahují zejména žádné viry ani jiný malware.
V cookies se ukládají informace, které spolu souvisejí s konkrétním použitým zařízením.

Advokátní kancelář tak v žádném případě nemůže přímo získat informace o totožnosti návštěvníka webu. Většina souborů cookie je přijímána podle základního nastavení prohlížeče.
Nastavení prohlížeče lze nastavit tak, aby soubory cookie na používaných zařízení buď nebyla akceptována nebo aby každopádně následovalo zvláštní upozornění, než bude vytvořen nový soubor cookie.
Je však třeba poznamenat, že deaktivace cookies může vést k tomu, že ne všechny funkce webu budou optimálně použity.
Používání cookies slouží k usnadnění používání webových stránek advokátní kanceláře.

Tak lze například soubory session-cookie použít ke shlédnutí, zda návštěvník již navštívil jednotlivé stránky webu. Po odchodu z webové stránky budou session-cookies automaticky smazány
Ke zlepšení uživatelské přívětivosti se používají dočasné soubory cookie. Jsou dočasně uloženy na přístroji návštěvníka.
Při opětovné návštěvě webové stránky bude automaticky poznáno, zda návštěvník webovou stránku již v minulosti vyvolal a jaké vstupy a nastavení byly již provedeny, aby je nebylo nutné opakovat.
Soubory cookie se také používají ke statistickému sledování návštěv webových stránek a za účelem zlepšení nabídky. Tyto cookies umožňují automaticky rozpoznat, že webová stránka již byla návštěvníkem vyvolána. Zde dochází podle pevně stanoveného času automatické mazání cookies.
Údaje zpracovávané cookies jsou pro výše uvedené účely oprávněné pro ochranu legitimních zájmů advokátní kanceláře v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. F) GDPR.

5. Analytické služby pro webové stránky, Tracking

Tato webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Právním základem pro používání analytických nástrojů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
Analýza webových stránek je v oprávněném zájmu naší advokátní kanceláře a slouží ke statistickému zaznamenávání využití stránky, pro neustálé zlepšování našich webových stránek a rozsah našich služeb. Google Analytics používá tzv. "Cookies".
Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu Vámi. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se tam.

Ukládání cookies skrz Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů,za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

IP-anonymizace

Na této webové stránce jsme zaktivovali funkci IP-anonymizace.
Tím bude Vaše IP adresa společností Google uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných zemích Smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA zkrácena.
Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA zaslána celá adresa IP a teprve tam zkrácena.
Jménem operátora této webové stránky bude Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro vyhtovení website-aktivit a pro další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu vůči provozovateli webové stránky.
Vaše IP-adresa, která byla v rámci Google Analytics doručena Vaším browserem, nebude sloučena s jinými daty Google.

Browser Plugin

Ukládání soubory cookies můžete zabránit příslušným nastavením browser-softwaru; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Můžete také zaznamenání dat generovaných souborem cookie a Vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google i zpracování společností Google zabránit, když pomocí níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujte browser-plugin:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování Vašich údajů sjrz Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz.
Bude nastaven soubor cookie opt-out, který při budoucích návštěvách této webové stránky bráni zaznamenání Vašich dat:
Google Analytics deaktivovat.
Více informací o tom, jak Google Analytics zachází s uživatelskými údaji, najdete na webu Zásady ochrany osobních údajů Google:: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Vaše práva jako subjekt údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány při návštěvě našich webových stránek jako „subjekt údajů“ ve smyslu GDPR máte následující práva:

6.1 Informace

Můžete si od nás vyžádat informace o tom, zda námi budou Vaše osobní údaje zpracovávány.
Na informace není právo, pokud by poskytování informací porušilo povinnost mlčenlivosti podle § 57 odst. 1 StBerG nebo nebo informace z jiných důvodů, zejména z důvodu převažujícího oprávněné zájmy třetí strany, musí být utajeny. Odchylně od toho může existovat povinnost poskytnout informace, zejména pokud hrozící poškození Vašich zájmů převáží Vaše zájmy v důvěrnosti.
Právo na informace je rovněž vyloučeno, pokud jsou data uložena pouze z tohoto důvodu, protože nemohou být podle zákonných a úložných lhůt smazány nebo protože slouží k účelům zálohování dat nebo řízení ochrany dat, pokud by poskytování informací vyžadovalo neúměrně vysoké úsilí a je vyloučeno zpracování pro jiné účely vhodnou technickou a organizační opatření.
Pokud ve Vašem případě právo na informace není vyloučeno a Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány, můžete si od nás vyžádat následující informacích:

 • účel zpracovávání,
 • kategorie Vašich zpracovaných osobních dat,
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým budou vaše osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemcům ve třetích zemích,
 • pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení doby uložení,
 • existenci práva na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů,
 • pokud osobní údaje nebyly získány od Vás jako subjektu údajů, dostupné informace o původu údajů,
 • popř. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování a smysluplných informací o použité logice, jakož i rozsah a zamýšlené účinky automatizovaného rozhodování,
 • v případě předání příjemcům ve třetích zemích, pokud Evropská komise nerozhodne o přiměřenosti úrovně ochrany podle čl. 45 odst. 3 GDPR, informace o poskytování vhodných záruk podle čl. 46 odst. 3 písm. 2 GDPR na ochranu osobních údajů.
 
6.2 Korektura a dokončen

Pokud zjistíte, že od Vás máme nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o okamžitou opravu těchto nesprávných údajů. Existují-li neúplné Vás se týkající osobní údaje, můžete požádat o jejich doplnění.

6.3 Vymazání

Máte právo na vymazání („právo na to být zapomenut“), za předpokladu, že zpracování nevykonává právo na svobodu projevu, právo na informace nebo plnění zákonné povinnosti nebo plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, je nezbytný a platí jeden z následujících důvodů:   

 • Osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly zpracovány.
 • Důvodem pro zpracování byl pouze váš souhlas, který jste odvolali.
 • Podali jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsme zveřejnili.
 • Vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů, které jsme nezveřejnili, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
 • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme.

Neexistuje žádný nárok na výmaz, pokud výmaz v případě zákonného neautomatizovaného zpracování údajů kvůli zvláštnímu způsobu ukládání nebo pouze s neúměrně vysokým úsilím se typem úložiště je možné a Váš zájem o vymazání je nízký.

6.4 Omezení zpracování

Můžete požádat, abychom omezili zpracování, pokud nastane některá z následujících situací:

 • Pochybujete o přesnosti osobních údajů. V takovém případě lze o omezení požádat po dobu, která nám umožní zkontrolovat přesnost údajů.
 • Zpracování je nezákonné a namísto mazání požadujete omezení používání Vašich osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
 • Podali jste námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR. O omezení zpracování lze požádat, pokud ještě není jisté, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi důvody.

Omezení zpracování znamená, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Než toto omezení zrušíme, máme povinnost Vás o něm informovat.

6.5 Přenositelnost dat

Máte právo na přenositelnost dat, za předpokladu, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo na smlouvě, jejíž jste smluvní stranou, a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.
V tomto případě zahrnuje právo na přenositelnost údajů následující práva, za předpokladu, že tím nebudou dotčena práva a svobody jiných osob:
Můžete si od nás vyžádat osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek z naší strany. Pokud je to technicky možné, můžete zažádat o zaslání Vašich osobních údajů přímo jiné odpovědné osobě.

6.6 Námitka
Je-li zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. E) GDPR (vnímání a
úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci) nebo na čl. 6
odstavec 1 věta 1 písmeno f) GDPR (oprávněný zájem odpovědné osoby nebo třetí strany), máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace proti zpracování vašich osobních údajů kdykoli vznést námitku. To platí také pro na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nebo písmeno f) GDPR založené profilování.
Po uplatnění práva na námitku již nebudeme uchovávat Vaše osobní údaje, ale v případě, že bychom prokázali pádné ochrané důvody pro zpracování, které by převyšovaly Vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží uplatňování, vykonávání nebo obraně právních nároků.
Proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku.
To platí i pro profilování, které je spojeno s takovou přímou reklamou. Po uplatnění tohoto práva vznést námitku příslušné osobní údaje již nebudeme používat pro účely přímého marketingu.
Máte možnost podat námitku neformálně telefonicky, e-mailem, faxem nebo v případě potřeby na poštovní adresu naší advokátní kanceláře uvedenou na začátku tohoto prohlášení o ochraně údajů.
6.7 Odvolání souhlasu

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu lze provést neformálně telefonicky, e-mailem, faxem nebo v případě potřeby na naši poštovní adresu.
Skrz odvolání souhlasu zůstane oprávněnost zpracování dat, které na základě souhlasu do příjmu odvolání již proběhlo, platná.  
Po obdržení odvolání bude zpracování údajů, které bylo založeno na Vašem souhlasu, zastaveno.

6.8 Stížnost

Pokud si myslíte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, který je odpovědné podle místa Vašeho pobytu nebo místa výkonu práce nebo místa podezření porušení.

7. Stav a aktualizace tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 25. května 2018.
Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně osobních údajů v danou dobu aktualizovat pro zlepšení ochranu dat a / nebo přizpůsobení podle změn orgánové praxe nebo judikatuře.

 

Copyright 2013 by Arndt + Partner
ARNDT + PARTNER
Auditor - Daňový poradce - Právník
Kancelář Görlitz
Otto-Müller-Straße 2
02826 Görlitz

Phone
+49 3581 48320
Fax
+49 3581 483220
Mail
Kancelář Dresden
Fetscherstraße 36
01307 Dresden

Phone
+49 351 318280
Fax
+49 351 3182828
Mail
Kancelář Pirna
Dr. Wilhelm-Külz-Str. 6
01796 Pirna

Phone
+49 3501 53150
Fax
+49 3501 531599
Mail
Polští klienti
Phone+48 575 086 090© 2024 ARNDT + PARTNER