Ustawienia plików cookie
Ta strona używa plików cookie
Aby nasza strona internetowa była dla Państwa optymalna i mogła być stale ulepszana, używamy plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod linkiem „Pokaż szczegóły plików cookie” oraz w naszej Polityce prywatności. Wyrażasz zgodę na nasze pliki cookie, gdy ukrywasz to powiadomienie, przez kliknięcie przycisku akceptacji. Tutaj znajdziesz naszą Politykę prywatnościa
Pokaż szczegóły plików cookieUkryj szczegóły plików cookie
Akceptuj tylko wybrane
Akceptuj wszystko
Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej.

Nazwisko cookieconsent-media
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie zewnętrznych multimediów na bieżącej stronie. 
Ważność 1 rok
Typ HTTP Cookie

Nazwisko cookieconsent-necessary
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Przechowuje status zgody użytkownika na stosowanie plików cookie na aktualnej stronie internetowej.
Ważność 1 rok
Typ HTTP Cookie

Nazwisko cookieconsent-statistics
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Przechowuje status zgody użytkownika na stosowanie plików cookie do statystyk na aktualnej stronie internetowej.
Ważność 1 rok
Typ HTTP Cookie

Nazwisko PHPSESSID
Dostawca Właściciel tej strony
Przeznaczenie
Cookie PHP (język programowania), identyfikator danych PHP. Zawiera tylko referencję do aktualnej sesji. W przeglądarce użytkownika nie są zapisywane żadne informacje, a ten plik cookie może być wykorzystywany wyłącznie przez aktualną stronę internetową.
Ważność Zakończenie sesji (zamknięcie przeglądarki)
Typ HTTP Cookie
Treści pochodzące od zewnętrznych dostawców, takich jak Vimeo czy GoogleMaps są domyślnie zablokowane. Jeśli pliki cookie z mediów zewnętrznych zostaną zaakceptowane, dostęp do tych treści nie wymaga już manualnej zgody.

Ta witryna nie wykorzystuje obecnie żadnych specjalnych plików cookie tego typu.
Te pliki cookies zbierają anonimowe statystyki. Informacje te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób możemy dalej optymalizować naszą stronę internetową.

Nazwisko _ga
Dostawca google.com
Przeznaczenie
Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane przez Google Analytics do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 
Ważność 2 lata
Typ HTTP Cookie

Nazwisko _gat
Dostawca google.com
Przeznaczenie
Używane przez Google Analytics do ograniczenia liczby zapytań.
Ważność 1 dzień
Typ HTTP Cookie

Nazwisko _gid
Dostawca google.com
Przeznaczenie
Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane przez Google Analytics do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.
Ważność 1 dzień
Typ HTTP Cookie

ARNDT + PARTNER · Stopka redakcyjna

ARNDT + PARTNER
Biegły rewident - Doradca podatkowy - Prawnik

Biuro Görlitz
Otto-Müller-Straße 2
02826 Görlitz

Telefon:
+49 3581 48320
Telefax:
+49 3581 483220
goerlitz@arndt-partner.eu

Biuro Dresden
Fetscherstraße 36
01307 Dresden

Telefon:
+49 351 318280
Telefax:
+49 351 3182828
dresden@arndt-partner.eu

Biuro Pirna
Dr. Wilhelm-Külz-Str. 6
01796 Pirna

Telefon:
+49 3501 53150
Telefax:
+49 3501 531599
pirna@arndt-partner.eu 

Numer identyfikacyjny VAT.: DE 173752515

Arndt + Partner jest spółką partnerską zgodnie z niemiecką ustawą o spółkach partnerskich (Partnerschaftsgesetz), wpisaną do rejestru spółek sądu rejonowego w Dreźnie pod numerem PR 1. Partnerami spółki są:

  • Dipl.-Kfm. Matthias Arndt, biegły rewident /doradca podatkowy
  • Wibke Arndt, adwokat
 

Matthias Arndt jest biegłym rewidentem, doradcą podatkowym i dyplomowanym ekonomistą. Tytuły zawodowe „Wirtschaftsprüfer” (biegły rewident) i „Steuerberater” (doradca podatkowy) zostały mu przyznane zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec. Jest członkiem Izby Biegłych Rewidentów, Rauchstraße 26, 10787 Berlin oraz Izby Doradców Podatkowych Wolnego Kraju Saksonii, Emil-Fuchs-Straße 2, 04105 Lipsk. Zawód biegłego rewidenta/zaprzysiężnego rewidenta podlega zasadniczo następującym przepisom zawodowym: audyt finansowy (Wirtschaftsprüfungsordnung, WPO), statut zawodowy biegłych rewidentów/zaprzysiężonych rewidentów (Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer, BS WP/vBP), statut kontroli jakości (Satzung für Qualitätskontrolle), przepisy dotyczące pieczęci (Siegelordnung) oraz przepisy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej biegłych rewidentów (Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtversicherungsordnung). Informacje na temat tych przepisów można znaleźć na stronie internetowej Izby Biegłych Rewidentów (www.bstbk.de) pod hasłem „Berufsrecht”. Zawód doradcy podatkowego podlega zasadniczo następującym przepisom zawodowym: Ustawa o doradztwie podatkowym (Steuerberatungsgesetz, StBerG), Rozporządzenie wykonawcze (Durchführungsverordnung, DVStB), Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia doradcy podatkowego (Steuerberatergebührenverordnung, StBGeBV), Kodeks zawodowy Federalnej Izby Doradców Podatkowych (Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer) i Regulamin doradców specjalistycznych (Fachberaterordnung). Informacje na temat tych przepisów można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Izby Doradców Podatkowych (www.wpk.de).

Wibke Arndt jest dopuszczona do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Saksonii, Glacisstraße 6, 01099 Drezno. Odpowiednie przepisy zawodowe to przepisy federalne o zawodzie adwokata (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO), Federalny regulamin adwokacki (Berufsordnung für Rechtsanwälte, BORA), Kodeks Postępowania Prawników-Specjalistów (Fachanwaltsordnung, FAO), ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) oraz Kodeks Etyki Prawników Europejskich (Berufsregeln der Europäischen Union, CCBE). Przepisy te są dostępne w języku niemieckim i angielskim na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de) pod hasłem „Berufsrecht”. Wyżej wymienieni partnerzy połączyli się w formie spółki partnerskiej w celu stałego wykonywania swojego zawodu. Kancelaria utrzymuje również stałą współpracę z kancelarią Heinrich-Heiden Rechtsanwälte w Dreźnie i Görlitz. Reprezentowanie sprzecznych interesów przez adwokatów na podstawie przepisów zawodowych (§ 43a ust. 4 BRAO) jest zabronione. Dlatego przed przyjęciem zlecenia zawsze sprawdzamy, czy nie zachodzi konflikt interesów.


Koncepcja i programowanie:
MUBVideoDesign - Fullservice Agentur für klassische und neue Medien
Görziger Straße 2
01609 Röderaue

Telefon: +49 35263 61406
Internet: www.mubvideodesign.de
e-mail:    info@mubvideodesign.de

Osoba kontaktowa: Uwe Beckert
www.mubvideodesign.de - (c) 2021
ARNDT + PARTNER
Biegły rewident - Doradca podatkowy - Prawnik
Biuro Görlitz
Otto-Müller-Straße 2
02826 Görlitz

Phone
+49 3581 48320
Fax
+49 3581 483220
Mail
Biuro Dresden
Fetscherstraße 36
01307 Dresden

Phone
+49 351 318280
Fax
+49 351 3182828
Mail
Biuro Pirna
Dr. Wilhelm-Külz-Str. 6
01796 Pirna

Phone
+49 3501 53150
Fax
+49 3501 531599
Mail
polscy klienci
Phone+48 575 086 090© 2024 ARNDT + PARTNER